„… jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval…“ Efezským 5:25

Než začneš kritizovat svou církev, připomeň si slova Písma: „… jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval…“ (Efezským 5:25). Ježíš to se svou církví nevzdal, tak to nevzdávej ani ty! A přestaň tolik mluvit o tom, co se ti nelíbí. Kdyby tvá církev byla dokonalá, neměl bys tam co dělat! Noe se neplavil na Queen Mary, ale na slavné dobytčí lodi. Dovedeš si představit ten hluk, zmatek a zmítání lodi v bouři tak veliké, že dokázala zničit svět? A co ten zápach? Všechna ta zvířata a jen jeden průduch! Ale o to tady jde – všichni v arše se zachránili, zatímco všichni mimo ni byli ztraceni.
Jeden příběh vypráví o aristokratovi, který se chlubil svým rodokmenem a čistokrevnými předky. Jeden z jeho posluchačů podrážděně poznamenal: „Předpokládám, že vaši předkové byli s Noem v arše!“ „Ne,“ odpověděl, „moji předkové měli vlastní loď!“ Můžeš se nad tím pousmát, ale faktem je, že je tu jen jediné plavidlo, u nějž je záruka, že bezpečně dopluje do nebeského přístavu – stará, osvědčená loď spásy.
Že některé věci v církvi někdy zapáchají? Jistě. Jedno z nejdrsnějších pokárání udělil Ježíš Petrovi, učedníkovi, který byl povolán, aby se stal vůdcem církve: „Odstup ode mě, satane! Svádíš mě, protože nemyslíš na Boží věci, ale na lidské“ (Matouš 16:23, B21). Úžasné ale je, že když něco zkazíš, bude zde pro tebe stejná milost, která obnovila Petra. Dnešní slovo pro tebe tedy zní – měj rád svou církev!