„… poklad máme … v hliněných nádobách…“ 2. Korintským 4:7

Křesťané nejsou dokonalí! Zde jsou některé důvody:
1) Protože to jsou lidé. A přece nás Bůh bezpodmínečně miluje, i když si je vědom jak našeho nejvyššího potenciálu, tak i našich nejnižších sklonů. Bible říká: „Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je Boží a není z nás“ (2. Korintským 4:7). A víš co? Pokaždé, když najdeš poklad, narazíš na hliněnou nádobu. Hliněná nádoba je jen hrnec z hlíny, a když praskne, je to rozbitý hrnec! To by tě nemělo odradit – mělo by ti to dát naději a způsobit, že řekneš: „Jestliže si Bůh může použít tenhle starý prasklý hrnec, může si použít i mne!“
2) Protože jsou duchovně vyčerpaní. Říká se, že když tvá vydání převýší tvůj příjem, tvé zaopatření se stane tvým pádem. To se stává i těm nejlepším z nás. Jeden voják ve Starém zákoně měl dopravit zajatce na určité místo. Měl jasný rozkaz: „Tohoto muže hlídej; ztratí-li se, dáš svůj život…“ (1. Královská 20:39). Voják zajatce ztratil a zaplatil za to životem. Co se stalo? „… když tvůj otrok dělal cosi tu a tam … (zajatec) zmizel“ (1. Královská 20:40, ČSP). Takže si svůj duchovní život hlídej a nedovol, aby se vyčerpal!
3) Protože duchovně spí. Právě ve spánku ostříhala Delíla Samsonovi z hlavy kadeře, v nichž spočívala jeho síla, a vydala jej nepřátelům (viz Soudců 16:18-20). A stalo se to, když služebníci spali, že nepřítel nasel mezi pšenici plevel (viz Matouš 13:25) a úroda byla ztracena. Proto si musíš neustále dávat pozor na dvě věci – na hřích a na spravedlnost. „Opravdu se vzpamatujte a zanechte hříchu“ (1. Korintským 15:34, B21).