„Jistě je na tomto místě Hospodin, a já jsem to nevěděl!“ 1. Mojžíšova 28:16

Jedné noci měl Jákob sen. Viděl v něm žebřík s anděly, který byl opřen o nebe, a slyšel, jak mu Bůh říká: „… já jsem s tebou. Budu tě střežit všude, kam půjdeš…“ (1. Mojžíšova 28:15). Druhý den ráno si Jákob řekl: „Jistě je na tomto místě Hospodin, a já jsem to nevěděl“ (1. Mojžíšova 28:16).
Když začínáš rozpoznávat, že Bůh promlouvá do tvého života, můžeš na to být už duchovně připraven, nebo můžeš být naopak ve stavu „nevědomosti“ jako Jákob. Když si Mojžíš všiml hořícího keře – což tehdy nebylo v horkém podnebí pouště ničím neobvyklým – byl uprostřed běhu normálního pracovního dne. Neobvyklé na tom bylo, že keř hořel, ale neshořel. „Když Hospodin viděl, že odbočil, aby se podíval, zavolal na něho Bůh z prostřed keře: ‚Mojžíši, Mojžíši!‘ Ten odpověděl: ‚Tady jsem‘“ (2. Mojžíšova 3:4, ČSP). Nejsilnější setkání s Bohem většinou zažiješ během všedních dnů. Ale musíš být otevřený a vnímavý, jinak ho můžeš propásnout.
Spisovatel William Barry uvádí: „Ať už jsme si toho vědomi, nebo ne, v každém okamžiku naší existence se setkáváme s Bohem … který se snaží o naši pozornost … přitáhnout nás k vědomému vzájemnému vztahu.“ Nikdy nevíte, kde nebo skrze koho promluví. Marie Magdaléna si u hrobu také myslela, že vzkříšený Ježíš je pouhý zahradník.
Pavel napsal: „Probuď se, kdo spíš…“ (Efezským 5:14). Může tě probudit zázračné uzdravení, obnovení vztahu nebo dokonce velká životní rána. Nehledej Boha jen na vrcholu svých velkých úspěchů, hledej ho také ve svých problémech. Teolog Frederick Buechner řekl: „Pro Boha není žádná událost natolik všední, aby sis myslel, že ho v ní nemůžeš potkat, ať už si toho budeš vědom, či ne.“