„Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil.“    Efezským 2:10

Bible o nás prohlašuje: „Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil“ (Efezským 2:10). Žijeme ve zničující době. Miliarda lidí hladoví, milióny jsou nelegálně prodávány do otroctví a pandemické choroby drancují celé národy. Každoročně jsou v celosvětovém obchodě se sexem zneužity téměř dva milióny dětí. Během několika málo minut, které ti zabralo dnešní čtení, zemřelo téměř devadesát dětí na nemoci, kterým bylo možné předejít. Více než polovina Afričanů nemá přístup k moderním zdravotnickým zařízením. V důsledku toho každoročně umírají desítky miliónů lidí na průjmová onemocnění, akutní respirační onemocnění, malárii a spalničky. Přitom mnohým z těchto úmrtí by mohlo být zabráněno jedinou injekcí. Kladeš si otázku, co ty s tím můžeš udělat? Bůh odpovídá na modlitby, takže se můžeš modlit za ty, kdo trpí. Můžeš dávat, ať je toho hodně nebo málo. Můžeš se také stát dobrovolníkem. Jsi obklopen velkými potřebami lidí. Měl by ses nějak zapojit, protože tvůj život je během o závod a jestli si nedáš pozor, jednoho dne se ohlédneš a uvědomíš si, že jsi promarnil své životní příležitosti. Někteří lidé se takovými myšlenkami nezabývají. Promarní své dny, aniž by otevřeli oči a rozhlédli se. Žijí a umírají, a nikdy se neptají, proč.
Jestli chceš, aby tvůj život měl význam, žij tak, aby svět byl rád, že jsi tady. Byl jsi stvořen a vykoupen, abys konal dobré skutky, které ti Bůh připravil (viz Efezským 2:10). Až budeš stát před Bohem, on se tě zeptá, jak dobře jsi splnil svůj úkol, a podle toho tě odmění.