„I řekl jsem: ‚Hle, zde jsem, pošli mne!‘“ Izajáš 6:8

Izajáš napsal: „Vtom jsem uslyšel hlas Panovníka: ‚Koho pošlu a kdo nám půjde?‘ I řekl jsem: ‚Hle, zde jsem, pošli mne!‘ Odpověděl: ‚Jdi…‘“ (Izajáš 6:8-9). Ve verších, které předcházejí tomuto místu, Izajáš hledal nejrůznější výmluvy a vysvětloval Bohu, proč není pro tuto práci kvalifikovaný. Nicméně v Božím království povolání vždy vítězí nad pověřovacími listinami či vzděláním! A lakmusovým papírkem není zkušenost nebo odborná znalost, ale dostupnost a ochota se učit.
Pokud jsi ochoten jít, když ti Bůh dá zelenou, on tě vezme na nepřístupná místa a zmocní tě, abys mohl dělat nemožné věci. Abraham, Jákob, Josef, Ester, Mojžíš, Samuel, David a Izajáš měli jedno společné. Všichni řekli: „Zde jsem.“ Není to ironie, že trávíme tolik času a energie snahou zjistit, jak se dostat tam, kde nás Bůh chce mít, když jediné, co musíme udělat, je, jednoduše říct: „Zde jsem.“? To je Boží úkol, dostat nás tam, kde nás chce mít; naším úkolem je být k dispozici.
Bůh od nás očekává, že budeme připraveni reagovat jako lékař při pohotovosti, policista ve službě nebo požárník na směně. Někdy je to jednoduchá výzva, abychom odbočili ze své cesty a milovali svého souseda. Jindy je to výzva přestěhovat se na druhou stranu světa. Vždycky to ale začíná krátkým dvouslovným vyznáním: „Zde jsem.“ Tato slova řekl Mojžíš u hořícího keře. Řekl je Káleb, když konečně vkročil do zaslíbené země. A Bůh chce, abys dnes stejná slova vyslovil i ty.