„Tak bude oslaveno jméno našeho Pána Ježíše ve vás…“ 2. Tesalonickým 1:12

Bach složil dvě stě padesát šest kantát. Nejslavnější z nich je asi chorál „Ježíš zůstává mou radostí“. O téměř čtyři století později je to stále jedna z nejpopulárnějších melodií, která zaznívá, když nevěsta kráčí uličkou k oltáři, aby se setkala se svým ženichem.
Bachova hudba se dotýká tvé duše, protože vychází z jeho duše. Věděl jsi, že jeho kantáty nebyly původně psány jako hudební skladby, ale dříve, než se staly písněmi, to byly modlitby? Bach pokaždé, než začal psát partituru, načmáral úplně nahoru JJ. To znamená „Jesus, Juya“ – „Ježíši, pomoz mi“. Na spodní řádek každé skladby potom napsal tři písmena – SDG. Znamenají „Soli Deo Gloria“ – „Jen ke slávě Boží“. Jeho život byl jedinečným příkladem tohoto pozoruhodného motivu. Stejné je to i s tebou. Nikdo nemůže oslavit Boha tak jako ty, protože tvůj život je originální partiturou. Soli Deo Gloria je tu pro jediného posluchače, dělá tu správnou věc ze správných pohnutek. Existuje pro potlesk rukou zjizvených hřeby. Prohlašuje, že Ježíš Kristus je ti vším. Jenom Ježíš. Nic více, nic méně a nic jiného.
Pavel zdůraznil: „Proto se stále za vás modlíme, aby vás náš Bůh učinil hodnými svého povolání a svou mocí přivedl k naplnění každé vaše dobré rozhodnutí a dílo víry. Tak bude oslaveno jméno našeho Pána Ježíše ve vás a vy v něm podle milosti našeho Boha a Pána Ježíše Krista“ (2. Tesalonickým 1:11-12).