„Buďte rozhodní a udatní…“ 5. Mojžíšova 31:6

Pokaždé, když se o něco pokoušíš poprvé, nebo jsi v něčem dříve selhal, nebo si myslíš, že je to pro tebe příliš velké, zažiješ strach i víru. Jdou ruku v ruce. Jedno či druhé vždy zvítězí, ale ani jedno nezmizí.
Izraelci netušili, jaké jsou před nimi výzvy nebo jaký bude život v zaslíbené zemi. Proto jim Bůh řekl: „Buďte rozhodní a udatní, nebojte se a nemějte z nich strach, neboť sám Hospodin, tvůj Bůh, jde s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě“ (5. Mojžíšova 31:6). A totéž Bůh dnes slibuje tobě! To, co nás brzdí, je většinou strach ze selhání. Když se však ohlédneš zpět, zjistíš, že selhání většinou nepůsobí trvalou škodu; ve skutečnosti díky selhání rosteš. Joan Borysenková napsala: „Když jsem byla přijata na Harvard, byla jsem si jistá, že došlo k selhání počítače a já budu odhalena jako podvodnice. Moje kamarádka advokátka je téměř k smrti vyděšená pokaždé, když má před porotou přednést závěrečnou řeč. I když jsi odborník, nemusí to nutně znamenat, že strach zmizí. Když ho ale přijmeš jako součást cesty, pak místo, abys před ním utíkal, pomůže ti to, abys ho porazil.“
Ať chceš dojít kamkoliv, musíš od někud vyjít; jinak se nikam nedostaneš. Americký esejista Hamilton Wright Mabie řekl: „Otázka, s níž by se každý člověk měl vypořádat, není, co by dělal, kdyby měl prostředky, čas, vliv a vzdělání, ale co udělá s tím, co má.“ Proto se postav strachu, vykroč ve víře a věř v úspěch pro svůj život.