„Skryté věci patří Hospodinu, našemu Bohu…“ 5. Mojžíšova 29:28

Bible přikazuje: „Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej“ (Přísloví 3:5). Tento verš je snadné citovat, je však obtížné podle něj žít, zvláště když náš život poznamenají tragédie a ztráty, a my nechápeme proč. Jsou časy, kdy se modlíme, a Bůh nám odpovídá; a jsou časy, kdy se modlíme, a Bůh nám dává pokoj. „Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši“ (Filipským 4:6-7). Zde jsou dva verše, na které se můžeš postavit v čase bolesti a ztrát:
1) „Skryté věci patří Hospodinu, našemu Bohu…“ (    5. Mojžíšova 29:28). My máme svou oblast chápání věcí a Bůh má také svou. Naše oblast je omezena tím, co se nám Bůh rozhodl odhalit. Pavel díky Božímu zjevení napsal polovinu Nového zákona: „Vždyť naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je jen částečné…“ (1. Korintským 13:9). I v tom nejlepším případě vždycky budeme omezeni svým porozuměním.
2) „Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí“ (Římanům 8:28). Někdy nám Bůh věci vysvětluje, a jindy na ně dává razítko „vysvětlím později“. Takže když jsi v pokušení zoufale zvednout ruce a říct „kdo ví“, vzpomeň si, že odpověď zní „Bůh ví“! A připomínej si, že on pracuje pro tvé dobro a ke své slávě.