„Kéž rostete v milosti…“ 2. Petrova 3:18    

Každý den svého života se budeš setkávat s příležitostmi k „růstu v milosti“. Jen k nim musíš být otevřený a vnímavý. Jedna babička slavila padesáté výročí svatby a sdílela tajemství svého dlouhodobého a šťastného vztahu: „V den svatby jsem se rozhodla, že si udělám seznam deseti manželových nedostatků, které budu kvůli našemu manželství přehlížet. Nikdy jsem se ale neobtěžovala takový seznam sepsat. Pokaždé, když pak udělal něco, co se mi nelíbilo, jsem si řekla: ‚Má štěstí, že je to jedna z těch deseti věcí!‘“
To byla velmi moudrá dáma! Fyzická přitažlivost nás může svést dohromady, ale to, co nás udrží spolu, je jedině růst v milosti. Takže když tě někdo rozčílí, místo toho, abys reagoval naštvanými slovy nebo naštvaným mlčením, připomeň si, že ti Bůh dává další příležitost k „růstu v milosti“. A když si s některými příležitostmi, které sešle, neporadíš zrovna nejlépe, nedělej si starosti – on bude posílat stále další, dokud se to nepodaří!
Zášť je jedním z nejdražších luxusů, které si můžeš dopřát. Hluboce zakořeněná nenávist požírá pokoj tvé mysli stejně, jako smrtelná rakovina ničí životně důležitý orgán. Ve skutečnosti je jen málo tak smutných věcí jako člověk, který po léta žije v nenávisti. Bez odpuštění se z života stane nekonečný kruh zášti a pomsty. Jedním z tajemství dlouhého a plodného života je odpouštět každému, odpouštět všechno a odpouštět každý večer předtím, než jdeš spát. Je to klíč k osobnímu pokoji. Proto začni brát biblické napomenutí k „růstu v milosti“ vážně (viz 2. Petrova 3:18).