„Jdi k mravenci, lenochu…“ Přísloví 6:6

Co přesně znamená být lenoch? Robert Hicks jednou řekl: „Pocit, že máme na něco právo, aniž bychom byli ochotni udělat něco pro to, abychom to získali, z nás činí společnost lenochů.“
Lenocha nikdy nepřesvědčíš o jedné věci – nepřesvědčíš ho, že je líný. „Lenoch si připadá moudřejší než sedm zkušeně odpovídajících“ (Přísloví 26:16). I kdyby mu sedm mudrců říkalo, že je líný, nepřipustí si to – bez ohledu na to, že je v početní nevýhodě sedm ku jedné. S lenochem můžeš mluvit, ale moc mu toho neřekneš. „Lenocha usmrtí choutky, neboť jeho ruce odmítají práci“ (Přísloví 21:25). Oblíbená lenochova slova jsou „jednoho dne“. Můžeš ho slyšet, jak říká: „Jednoho dne udělám něco velkého.“ Nebo: „Jednoho dne budu mít vlastní firmu.“ Nebo: „Jednoho dne budu…“ (doplň si chybějící). Vždycky má nějakou výmluvu, proč nemůže pracovat. To měl na mysli Šalomoun, když řekl: „Cesta lenocha je zarostlá trním, kdežto stezka přímých je upravená (Přísloví 15:19). Když lenoch vyhlédne z vchodových dveří svého života, nevidí žádnou cestu příležitostí, vidí jen šípkové trní. Benjamin Franklin měl pravdu, když řekl: „Nikdy jsem nepotkal člověka, který se uměl dobře vymlouvat a zároveň by byl dobrý ještě v něčem jiném.“
Podtrženo a sečteno – lenoch se bude raději vymlouvat, než by něco dělal pro zlepšení svého života. Proto dnešní slovo pro tebe je – nebuď líný!