„Jak dlouho, lenochu, budeš ležet?“ Přísloví 6:9

Lenoch dnes neudělá to, co může odložit na zítřek, a zítra neudělá to, co může odložit navždy. Jeho nejoblíbenějším pracovním dnem je – zítra. Proto se Bůh ptá: „Jak dlouho, lenochu, budeš ležet?“ (Přísloví 6:9).
Když je někdo schopný pracovat, práce je dostupná, ale ty se ho stále ptáš: „Jak dlouho si budeš vybírat mezi pracemi?“ nebo, „kdy se chystáš hledat novou práci?“ bude to možná lenoch. V jednom příběhu student váhal, jestli se má učit. Popadl minci, hodil ji, a když byla ve vzduchu, řekl: „Jestli padne panna, půjdu do kina. Pokud padne orel, budu se dívat na televizi. A když přistane na hraně, budu se učit!“ Mimochodem, někteří lenoši jsou dokonce tak líní, že si ani tou mincí nehodí! Lenoch je člověk, který se vždycky chystá „tu práci udělat“, ale nikdy „se k ní nedostane“. Rodiče, učte své děti, že začít práci je stejně důležité, jako ji dokončit.
Nejoblíbenější odpovědí dítěte na příkaz často bývá: „Za chvilku…“ Netoleruj to, jinak budeš navždy platit. Nauč své děti, že „teď“ znamená teď, a „dokončit“ znamená nepouštět televizi nebo počítač, dokud úkol není dokončen. To je důležitá pravda, protože jak řekl jeden vedoucí: „Když to, co musíš udělat, uděláš tehdy, když je třeba to udělat, pak to, co chceš dělat, uděláš tehdy, kdy to dělat chceš.“