„Na podzim lenoch neorá, o žních bude žebrat, ale nic nebude.“ Přísloví 20:4

Lenoch vidí překážku při každé příležitosti. Není schopen si udržet práci, ale vždycky má dobrou výmluvu – pracovní doba je příliš dlouhá, plat je příliš nízký, práce příliš těžká, lidé příliš nároční – můžeš si vybrat. A neměj strach, pokud se ti žádná z těchto výmluv nelíbí, lenoch má v zásobě spoustu dalších. Slyšel jsi někdy třeba o lvu? Šalomoun napsal: „Lenoch říká: ‚Venku je lev! Na náměstí by mě zadávil‘“ (Přísloví 22:13).
Thomas Edison, ztělesnění pilného člověka a pravý opak lenocha, řekl: „Většina lidí promešká příležitost, protože ta přichází v montérkách a vypadá jako práce.“ Lenoch nikdy není bez výmluvy. Vždycky je moc horko nebo moc chladno, moc mokro nebo příliš sucho na to, aby mohl pracovat. „Na podzim lenoch neorá, o žních bude žebrat, ale nic nebude“ (Přísloví 20:4). Kdyby lenoši ubližovali jenom sobě, byla by to jedna věc, oni ale ubližují ostatním. „Ten, kdo při své práci otálí, je bratrem zhoubce“ (Přísloví 18:9).
Chuck Swindoll řekl: „Slovo ‚ničit‘ je v rozporu se slovem ‚povinnost‘. Líný zaměstnanec nejenže brzdí organizaci; on ničí motivaci a úsilí druhých. Líný hráč nejenže oslabuje tým; ničí jeho ducha a snižuje odhodlání zvítězit. Líný pastor nejenže omezuje církev; on ničí její nadšení, vášeň pro získávání duší a naplňování potřeb. Zanedlouho musejí všichni pracovat víc, aby kompenzovali lenochův negativní vliv.“ Proto dnešní slovo pro tebe opět zní – nebuď líný!