„Kdo se krotí v řeči, má správné poznání…“ Přísloví 17:27

Nestačí mít správné odpovědi; potřebuješ mít správný postoj. Pokud jsi v postoji „nacpu ti to do chřtánu“, jsou tvé dobré nápady a dobré rady k ničemu. Moudrost je říkat správnou věc ve správný čas správným způsobem. „Kdo se krotí v řeči, má správné poznání, kdo je klidného ducha, je rozumný člověk“ (Přísloví 17:27).
Pokud nebudeš ke druhému přistupovat s láskou a v pokoře, tvé úsilí pomoci mu ke změně selže, a co hůř, ještě si ho znepřátelíš. Většina lidí ví, v čem spočívá jejich problém. Je pravděpodobné, že se s ním už nějaký čas potýkají a v hloubi duše si přejí zbavit se ho. Takže pokud nejsi připravený na odpověď typu: „Kdo jsi, že mi chceš něco povídat,“ musíš se naučit k nim přistupovat správným způsobem. „Pláství medu je řeč vlídná, lahodou duši a uzdravením kostem“ (Přísloví 16:24). Ježíš řekl: „Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými“ (Jan 8:32). Pokud lidé nepřijmou pravdu tak, jak ji předáváš, možná je problém částečně na tvé straně.
Bývalý americký senátní kaplan Richard Halverson napsal: „Své myšlenky můžeš lidem nabídnout jako kulky, nebo jako semena. Můžeš je vystřelit, nebo zasít. Myšlenky používané jako kulky, zabíjejí inspiraci a motivaci. Myšlenky používané jako semena, zapouštějí kořeny, rostou a nesou ovoce v životě, do něhož jsou zasazeny. Je tu ale riziko – když se myšlenky stanou součástí toho, do nějž jsou zasazeny, nebudeš mít z toho nápadu žádný prospěch. Pokud ti ale nevadí, že nezískáš zásluhu, sklidíš bohatou úrodu.“ Proto dnešní slovo pro tebe je – měj správný postoj.