„Ranami nutím své tělo ke kázni, abych snad, když kážu jiným, sám neselhal.“        1. Korintským 9:27

Pavel napsal: „Nevíte snad, že ti, kteří běží na závodní dráze, běží sice všichni, ale jen jeden dostane cenu? Běžte tak, abyste ji získali! Každý závodník se podrobuje všestranné kázni. Oni to podstupují pro pomíjitelný věnec, my však pro věnec nepomíjitelný. Já tedy běžím ne jako bez cíle; bojuji ne tak, jako bych dával rány do prázdna. Ranami nutím své tělo ke kázni, abych snad, když kážu jiným, sám neselhal“ (1. Korintským 9:24-27). Pokud nemáš kontrolu nad svým životem, budeš vždycky žít s vědomím, že ti tvůj život nepatří. Jinými slovy, patříš tomu, kdo nebo co ti vládne. Aby se to zlepšilo, musíš mít stále na mysli tyto tři věci.
1) Čtení. David řekl: „Jak jsem si tvůj Zákon zamiloval! Každý den o něm přemýšlím“ (Žalm 119:97). Ukázni se natolik, abys každý den četl něco, co ti pomůže v duchovní a emocionální oblasti, ve vztazích a v kariéře. A Bibli ve svém seznamu „knih ke čtení“ zařaď na první místo.
2) Odměny. Spisovatel Mike Delaney poznamenal: „Jakákoliv obchodní nebo výrobní firma, která vyplácí stejné odměny flákačům i snaživcům, bude mít dříve nebo později více flákačů než snaživců. To, co u sebe nebo u druhých odměňuješ, ať je to dobré nebo špatné, toho budeš mít stále víc.“
3) Výsledky. Až budeš příště čelit úkolu, který musíš splnit, a budeš přemýšlet o tom, co by bylo pohodlnější než „zaplatit cenu“, změň svůj přístup. Spočítej si výhody toho, co je správné, a pusť se do toho. Místo aby ses zaměřil na práci, zaměř se na odměnu.