Být tady (2)

„Nabídněte jeden druhému pomocnou ruku.“ Galatským 6:2, přel. z angl.

Když se ocitne přítel nebo někdo z rodiny v krizi, měl by ses snažit pomoci mu ji zvládnout a umožnit, aby díky ní vyzrál. Někdy se to však snadněji řekne, než udělá! Jak se jeho zraněné srdce přizpůsobuje novým neznámým okolnostem, může mít

Být tady (1)

„Jsi-li povolán pečovat o trpící, měj oči otevřené a jednej rychle.“        Římanům 12:8, přel. z angl.

Často říkáme: „To není moje věc. Nechci se do toho plést.“ Jsou to i tvá slova? Možná sis myslel, že k tomu máš pádné důvody, možná jsi zrovna procházel těžkým obdobím. Jenže výsledkem je, že jsi nenabídl

Modlitba za úspěch v zaměstnání

„Hleď – kdo je mistrem svého díla, v královských službách octne se…“        Přísloví 22:29, B21

Modlitba za úspěch v zaměstnání by mohla vypadat takto: „Pane, děkuji ti za to, jak jsi mne utvořil, za mnohá obdarování a schopnosti, které jsi mi dal, a věřím, že jsem v tomto zaměstnání na správném místě.Jsem vděčný

Když někoho najímáš, modli se za rozeznání

„Kéž bys tedy dal svému služebníku srdce vnímavé…“ 1. Královská 3:9

John Maxwell napsal: „Před několika lety jsem mluvil ke skupině vedoucích pracovníků a někdo se zeptal, jakých zásad se držím, když někoho najímám. ‚Mám jen jedno pravidlo,‘ vysvětlil jsem. ‚Nikdy nikoho nepřijímám.‘ To je zaujalo. ‚Mám k tomu své důvody: Jsem v

Osvobození vězněných (2)

„Vyvedl je z temnoty, z nejhlubší tmy, a zpřetrhal jejich pouta.“ Žalm 107:14, ČSP

Bůh stále pracuje na osvobozování svého lidu – morálním i duchovním. Když byli Izraelci v otroctví, čteme: „Volali k Hospodinu tehdy v té tísni, a on je zachránil z jejich úzkostí“ (Žalm 107:13, B21). Bůh přináší osvobození každý den