„Jaebes vzýval Boha Izraele…“ 1. Paralipomenon 4:10

1. Paralipomenon vypráví příběh o muži jménem Jaebes. Prvních devět kapitol knihy tvoří rodokmeny, které obsahují více než šest set jmen. A právě tam, uprostřed všech těch jmen, Bůh zvýrazňuje jednoho muže. Jeho jméno je Jaebes. V celé Bibli jsou o tomto muži pouze dva verše, přesto se mu dostalo čestného uznání mezi šesti sty dalšími lidmi, kteří jsou v této kapitole zmíněni. Proč ho Bůh vybral? Co zvláštního Jaebes udělal, že jeho jméno zůstalo zachováno po čtyři tisíce let? Co jej učinilo nadprůměrným? V následujících dnech se podíváme, co se o něm můžeme naučit.
„Jaebes byl váženější než jeho bratři…“ (1. Paralipomenon 4:9). Takže co jej odlišovalo? Odvážil se s důvěrou požádat Boha o velké věci: „Jaebes vzýval Boha Izraele takto: ‚Kéž bys mi dal požehnání a rozmnožil mé území! Kéž by tvá ruka byla se mnou a zbavila mě zlého, aby na mne nedolehlo trápení!‘ A Bůh splnil, oč žádal“ (1. Paralipomenon 4:10).
Bůh chce, abys ho žádal o velké věci! Jeremjášovi řekl: „Volej ke mně a odpovím ti. Chci ti oznámit veliké a nedostupné věci, které neznáš“ (Jeremjáš 33:3). Pavel napsal o Bohu: „… může učinit nade všechno víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit…“ (Efezským 3:20). Nemůžeš mít prosbu nebo sen, které by přesahovaly Boha. Takže ho začni prosit, o co chceš, a věř, že ti to dá.