„Kéž by tvá ruka byla se mnou…“ 1. Paralipomenon 4:10

Jaebes nejenže měl velké ambice, on měl i rostoucí víru a hlubokou důvěru v Boha. Měl dostatečnou víru na to, aby se modlil a očekával odpověď. Byl jako průkopnický misionář William Carey, který řekl: „Očekávej od Boha velké věci a usiluj o velké věci pro Boha.“ V Písmu není žádná zmínka o tom, že by Jaebes měl nějaké zvláštní schopnosti nebo talent. Není tam nic o tom, že by byl bohatý nebo vzdělaný. Byl to prostě obyčejný člověk s neobyčejnou vírou. Netrap se tím, co nemáš – pokud máš víru! Bůh ti dá potřebnou moc. On rád používá obyčejné lidi, kteří jsou ochotní mu důvěřovat, a rád vidí jejich úspěch. Mnoho velmi talentovaných lidí zůstává stranou, zatímco obyčejní lidé s vírou dosahují cílů a vítězí. A ty můžeš být jedním z nich.
Další zajímavá skutečnost o Jaebesovi je, že zřejmě měl nějaký handicap nebo zdravotní postižení. V hebrejském jazyce „Jaebes“ znamená „bolestivý“. Jaebes způsobil své matce během porodu tolik zármutku, že ho pojmenovala Bolestivý. Jak bys chtěl žít s takovým jménem? Možná byl nechtěný a nemilovaný. Ale byl silnější než jeho handicap a jeho víra ho držela. Jeho oči nehleděly do minulosti, ale do budoucnosti. Věřil, že kdyby mu Hospodin požehnal, pak by jeho budoucnost byla lepší než jeho minulost.
Jaký handicap máš ty? Je fyzický? Je duchovní? Je to nešťastné dětství? Je to frustrující zaměstnání nebo rozbité manželství? Ať je to cokoliv, Ježíš řekl: „Všechno je možné tomu, kdo věří“ (Marek 9:23).