„Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím?“ Římanům 8:33

Pavel napsal: „Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje! Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás!“ (Římanům 8:33-34).
Satanova obviňování praskají a padají jako propíchnutý balónek. Tak mi tedy řekni, proč je stále ještě posloucháme? Proč jako křesťané stále cítíme pocit viny? Ne každý pocit viny je špatný. Bůh používá přiměřené dávky viny, aby nás probudil z hříchu. Že některý pocit viny pochází od Boha, poznáme, když vidíme: „… jakou ve vás vzbudil opravdovost, jakou ochotu k omluvě, jaké znepokojení, jakou bázeň, jakou touhu, jakou horlivost, jakou snahu potrestat viníka!“ (2. Korintským 7:11). Bohem daný pocit viny přináší lítost, dostatečnou k tomu, aby tě změnila. Satanova obvinění naproti tomu přinášejí tolik lítosti, aby tě dokázala zotročit. Nedovol satanu, aby ti nasadil okovy!
Pamatuj si: „Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu“ (Koloským 3:3). Když se na tebe Bůh dívá, jako prvního vidí Ježíše. V čínském písmu je slovo pro spravedlnost kombinací dvou znaků: symbolem pro jehně a symbolem pro člověka. Jehně je navrchu, přikrývá člověka. Kdykoliv se na tebe Bůh dívá, vidí právě tohle: dokonalého Božího beránka, který tě přikrývá. V Písmu je jen jednou zaznamenáno, že Ježíš něco napsal. Napsal to na zem, a poté řekl obviněné hříšnicí, jíž právě odpustil: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš!“ (Jan 8:11). Takže dnešní slovo pro tebe je: Důvěřuj svému obhájci, nikoliv žalobci.