„I jazyk je oheň.“ Jakub 3:6

Za větrného dne v březnu roku 1997 navštívili jeden otec se synem Národní historický park Valley Forge, kde během těžké zimy na přelomu let 1777 a 1778 George Washington zastavil a „ubytoval“ revoluční armádu. Ten muž se synem zamýšleli něco mnohem méně historicky významného: chtěli vypustit model rakety. Nejdříve se pokoušeli zapálit rozbušku elektrickým zápalným drátem, ale bez úspěchu. Proto to zkusili běžnými prskavkami, které často vídáme na oslavách. A tehdy začaly problémy. Jiskry zapálily trávu a vítr rychle rozšiřoval plameny. Ty vypálily pole, kde kdysi cvičili vojáci revoluční armády, a plameny se přiblížily na vzdálenost osmi set metrů od původního sídla George Washingtona. Hodnota toho, co ohrožovaly, byla nevyčíslitelná. Třicet jednotek z dvanácti požárních sborů přes hodinu dostávalo oheň pod kontrolu. Ve výsledku shořelo asi dvanáct hektarů. Muž s prskavkami byl obviněn z poškozování veřejného majetku a z nevhodného používání pyrotechniky.
V Bibli čteme varování: „Považte, jak dokáže maličký oheň zapálit veliký les. I jazyk je oheň! Mezi všemi orgány našeho těla představuje jazyk svět zla“ (Jakub 3:5-6, B21). „Hospodine, postav stráž k mým ústům, přede dveře mých rtů hlídku“ (Žalm 141:3). „Chceš-li milovat život a vidět dobré dny, zdržuj jazyk od zlého…“ (1. Petrova 3:10). „Rty spravedlivého připravují pastvu mnohým…“ (Přísloví 10:21).
Takže se ujisti, že tvá slova pomáhají a neubližují; budují a nesrážejí. Jinými slovy: Buď opatrný na to, co říkáš.