„(Ondřej) Vyhledal nejprve svého bratra Šimona a řekl mu: ,Nalezli jsme Mesiáše‘ … Přivedl ho k Ježíšovi.“    Jan 1:41-42

Billy Graham chtěl v počátcích své služby mobilizovat místní křesťany, aby přiváděli své nespasené přátele a příbuzné na jeho evangelizační setkání. Grahamův tým vymyslel jednoduchý plán, který nazval „Operace Ondřej“. Členové církve si napsali jména svých nespasených přátel, začali se za ně modlit a zvali je na setkání Billyho Grahama, aby tam slyšeli evangelium.
Proč název „Operace Ondřej“? Protože pokaždé, když vidíme Ondřeje v Janově evangeliu, přivádí někoho ke Kristu. Jako prvního přivedl svého bratra Šimona. Poté v šesté kapitole přivedl k Ježíšovi chlapce, který měl pět chlebů a dvě ryby. A ve dvanácté kapitole přivedl ke Kristu skupinu Řeků. A totéž můžeš dělat i ty.
Před mnoha lety naložil čtyřiadvacetiletý čerstvý křesťan Albert McMakin do svého pickupu kamarády a každou noc je vozil na evangelizační setkání ve svém městě. Možná jste ještě nikdy neslyšeli jméno McMakin. Pravděpodobně ale znáte jméno jednoho z pasažérů jeho pickupu, mladého muže, který se v tom týdnu obrátil ke Kristu – Billyho Grahama. Ondřej přivedl ke Kristu svého bratra Šimona Petra, a Petr potom přiváděl ke Kristu zástupy. Nikdy nevíš! Člověka, s nímž dnes sdílíš svou víru, nebo ho příští neděli přivedeš do církve, může Bůh použít k věcem, o jakých jsi možná nikdy nesnil. A pokud ty uděláš svůj díl práce, Bůh udělá zbytek.