„Pryč s ním! Propusť nám Barabáše!“ Lukáš 23:18

Bible říká: „Ale oni všichni najednou křičeli: ,Pryč s ním! Propusť nám Barabáše!‘ To byl člověk, kterého uvrhli do vězení pro jakousi vzpouru ve městě a vraždu“ (Lukáš 23:18-19).
I my si zasluhujeme zemřít za své hříchy, stejně jako Barabáš. Obklopují tě čtyři vězeňské zdi, zesílené strachem, zraněním a nenávistí. Jsi uvězněn ve své minulosti, v přízemních rozhodnutích a své naduté pýše. Jsi vinný. Sedíš v kobce na zaprášené podlaze a čekáš na poslední okamžik. Ozvěna katových kroků se odráží od kamenných zdí. Hlavu máš mezi koleny, nedíváš se, když kat otvírá dveře; nezvedáš oči, když začíná mluvit. Víš, co se chystá říct: „Přišel čas zaplatit za své hříchy.“ Pak ale najednou slyšíš něco jiného: „Jsi volný, můžeš jít. Místo tebe vzali Ježíše.“ Dveře se otvírají a dozorce vyštěkne: „Vypadni!“ Ocitáš se ve světle ranního slunce, pouta pryč, zločiny prominuty, a ty přemýšlíš: „Co se to vlastně stalo?“
Stala se milost! Kristus vzal tvé hříchy. Veškeré. Kam je vzal? Na vrchol kopce zvaného Golgota. „… jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši. Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrtí se stal smírnou obětí pro ty, kdo věří. Tak prokázal, že byl spravedlivý, když již dříve trpělivě promíjel hříchy“ (Římanům 3:24-25). Ježíš tě miluje. Odpustil ti a má pro tvůj život úžasný plán. Tak k němu přijď ještě dnes.