„Srdce jejího manžela jí důvěřuje…“ Přísloví 31:11, ČSP

Jestli chceš mít šťastné manželství, musíš vždy mít na paměti dvě věci:
1) Nikdy neponižuj svého partnera na veřejnosti. Když to děláš, ponižuješ tím jen sám sebe. Podle Šalomouna je znamenitá žena k pohledání, je mnohem vzácnější než perly, manžel jí ze srdce důvěřuje, ona je na něho hodná a po všechny dny svého života mu prokazuje jen dobro a žádné zlo (viz Přísloví 31:10-12). Kdosi řekl: „Než začneš kritizovat vkus svých přátel, kousni se raději do rtu a uvědom si, že si vybrali právě tebe!“ Faktem je, že všichni máme hluboko v sobě ukryté návyky, boje, slabosti, představy, dětské vzpomínky, nevyslovené potřeby a touhy. Naše touha po tom, aby nám někdo důvěřoval, je hluboká a neměnná. To je důvod, proč Bůh ustanovil manželství jako bezpečné útočiště v nebezpečném světě. Pokud nemůžeš důvěřovat svému partnerovi – komu můžeš důvěřovat?
2) Mějte vždy společné sny a cíle. Varovným signálem dnešní doby je, že četnost rozvodů se zvyšuje mezi sedmnáctým a dvacátým pátým rokem manželství. Víš proč? To je období, kdy obvykle poslední dítě ukončí střední nebo vysokou školu a odchází z domova. Zůstáváte jenom vy dva. Pokud jste věnovali všechen svůj čas jen svým dětem a zanedbávali jste jeden druhého, můžete se jednoho dne probudit s pocitem, že žijete vedle cizince. Jak se toho tedy vyvarovat? Tím, že budete mít životní cíle a sny, na kterých budete společně pracovat. Nezapomínejte, že jste více než jen rodiče. Jste lidé a Bůh má pro vás plán jako pro pár. Pokud jste si to ještě neuvědomili, promluvte si o tom a v modlitbě společně požádejte Boha, aby vám to zjevil. To je modlitba, na kterou odpoví!