„Hleď – kdo je mistrem svého díla, v královských službách octne se…“        Přísloví 22:29, B21

Modlitba za úspěch v zaměstnání by mohla vypadat takto: „Pane, děkuji ti za to, jak jsi mne utvořil, za mnohá obdarování a schopnosti, které jsi mi dal, a věřím, že jsem v tomto zaměstnání na správném místě.
Jsem vděčný za každého ze svých spolupracovníků, dokonce i za ty, kteří se mi nelíbí, nebo si s nimi nerozumím. Dej, abych se soustředil na dosažení cílů, které jsi mi v tomto zaměstnání vytyčil. Dej mi moudrost a rozpoznání, i když mi někdo bude házet klacky pod nohy. Pomoz mi, abych poznal, co mě tím chceš naučit, a dej mi trpělivost, protože vím, že mě tím připravuješ na budoucnost. Pomoz mi, abych vždycky všechno dělal, jak nejlépe dovedu, a zůstával pozitivní a plný naděje. Dej, prosím, ať v zaměstnání prožívám v srdci tvůj pokoj, v němž zanikne každá moje stížnost a zklamání, a dovol, abych ti stále důvěřoval. Ať je mým pracovním oděvem Boží chvála a Kristova spravedlnost, abych ti na svém pracovišti přinášel slávu.
Dovol mi, abych znal svou pravou identitu, chodil ve tvé laskavosti a snažil se zavděčit se více tobě než svým spolupracovníkům. Tam, kde jsou spory, ať jsem činitelem pokoje. Kde je lež, ať mluvím pravdu. Kde je zoufalství, ať přináším naději. Kde je strach, ať přináším víru. Kde je tma, ať přináším světlo. Kde je smutek, ať přináším radost. O to všechno tě prosím ve jménu Ježíše. Amen.“