„Nabídněte jeden druhému pomocnou ruku.“ Galatským 6:2, přel. z angl.

Když se ocitne přítel nebo někdo z rodiny v krizi, měl by ses snažit pomoci mu ji zvládnout a umožnit, aby díky ní vyzrál. Někdy se to však snadněji řekne, než udělá! Jak se jeho zraněné srdce přizpůsobuje novým neznámým okolnostem, může mít pochyby, komu důvěřovat. Nicméně být tady pro něj je podstatou Božího království! „Neste břemena jedni druhých…“ (Galatským 6:2, ČSP). Tvá účast může sehrát důležitou roli na cestě k jeho emocionálnímu uzdravení. Zde jsou tři praktické podněty:
1) Neočekávej, že tě dotyčný bude sám kontaktovat. Je běžné, že lidé v krizi se spíše stáhnou, než aby požádali o pomoc. Často jsou tak rozrušení, že ani nevědí, co potřebují, takže pravděpodobně budeš muset první krok udělat sám. A nemusíš jednat jako profesionál. Když dodržíš dva jednoduché kroky, zraněný člověk znovu bude cítit ocenění a pochopení: zaprvé pečlivě naslouchej jeho obavám a jeho vnímání situace, zadruhé udržuj oční kontakt a projevuj upřímný zájem.
2) Pomoz mu zmenšit jeho úzkost. Vyzvi ho, aby se pokusil vyjádřit, jak se cítí. Pokud uvidíš, že jeho myšlenky se začínají uchylovat nesprávným směrem, řekni něco ve smyslu: „Mohli bychom se na to podívat i z jiného pohledu?“
3) Pomoz mu soustředit se na to, co je důležité. Cítí se být úplně na dně, takže mu pomoz vypořádat se s problémem, který vyžaduje okamžité řešení. Nenech ho, aby se neustále vrtal v minulosti nebo měl strach z budoucnosti, ale povzbuď ho, aby se soustředil na přítomnost a neměl „starost o zítřek“ (viz Matouš 6:34).