„… abychom ty, kdo mají jakékoli soužení, mohli povzbuzovat…“        2. Korintským 1:4, B21

Jedním ze způsobů, jak povzbudit přítele v krizi, je pomoci mu rozpoznat důležité zdroje:
1) Duchovní zdroje. „Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená“ (Žalm 46:2). Boží slovo osvětluje temnotu a zmatek. Duch svatý je zdrojem veškeré útěchy, přináší Boží pokoj převyšující každé pomyšlení (viz Filipským 4:7). Jeho přítomnost prolamuje osamělost a svou mocí umožňuje, aby se zraněné srdce přeneslo přes pocity bezmoci. Lidé v krizi jsou často dezorientovaní, což způsobuje, že zapomínají, co jim Bůh dal.
2) Osobní zdroje. Připomeň mu jeho jedinečné schopnosti a dovednosti. Pomoz mu vzpomenout si, jak v minulosti úspěšně zvládal podobně těžké období. Povzbuď ho k pozitivnímu postoji, který hledí do budoucnosti, místo aby se nechal paralyzovat současnou bolestí. Nejdůležitější je posílit jeho víru modlitbou a pravdou Božího slova. V neposlední řadě mu nezapomeň vyjádřit svou podporu.
3) Mezilidské zdroje. Rodinní příslušníci, přátelé, spolupracovníci i sousedé budou chtít pravděpodobně také pomoci. Existují také společenské zdroje lékařské, finanční a materiální pomoci. Dalším zdrojem v této záchranné síti je místní společenství církve.
Lidé v krizi se často rozpakují požádat o pomoc; mají pocit, že by měli být schopni zvládnout své problémy sami. Pomoz svému příteli pochopit, že dávání je požehnáním, a že jednoho dne to zase bude on, kdo bude pomáhat někomu, kdo má nějaké soužení (viz 2. Korintským 1:4, B21).