Výhody přátelství (2)

„Osamělým dává Bůh rodinu…“ Žalm 68:7, B21

Nedávno rozvedená žena se přestěhovala do města, kde nikoho neznala. Když se konečně odhodlala navštívit církev, modlila se: „Pane, pomoz mi začlenit se. Obklop mě přáteli.“ Bible říká: „Člověk, který má přátele, musí být sám přítelem“ (Přísloví 18:24, přel. z angl.). Požádala tedy dvě dámy, aby

Výhody přátelství (1)

„… některý přítel přilnul víc než bratr.“ Přísloví 18:24, ČSP

Bible říká: „Přátelé přicházejí a odcházejí, pravý přítel při tobě zůstane“ (Přísloví 18:24, přel. z angl.). Skutečným přátelům záleží na tom, kam směřuješ. Hledí za hranice přítomnosti a hluboce jim záleží na celé tvé osobnosti. Šalomoun napsal: „Člověk, který má přátele, musí sám

Tvůj osobní zaopatřovatel

„Prostíráš mi stůl…“ Žalm 23:5

Žalmista napsal: „Hospodin je můj pastýř…“ (Žalm 23:1). Tím dával najevo, že má s Bohem velice osobní, přímo jedinečný vztah. Bůh dal každému z nás jedinečnou osobnost, obdarování, cíl a povolání. A chce s tebou mít unikátní vztah, jiný, než má s kýmkoliv dalším. Jeho jednání s tebou

Važ si Božího slova (5)

„Když to víte, blaze vám, jestliže to také činíte.“ Jan 13:17

Čtení, přijímání, zkoumání, pamatování si Božího slova a rozjímání nad ním je důležité, ale musíme na Slovo také reagovat a jednat podle něj (viz Jakub 1:22). To je nejtěžší krok, protože satan s tebou bude bojovat. Můžeš být natolik zaměstnaný přípravami na

Važ si Božího slova (4)

„Jak jsem si tvůj Zákon zamiloval! Každý den o něm přemýšlím.“ Žalm 119:97

Vážit si Božího slova znamená tři věci:1) Zkoumat ho. To vyžaduje, aby sis zapisoval myšlenky, které v tobě probouzí. Vyzývá to také ke kladení správných otázek, například: Kdo? Co? Kdy? Kde? Proč? Jak? Jinými slovy, studium Bible by ti mělo