„… odkryli střechu … prorazili otvor…“ Marek 2:4

Mary Engelbreitová vždycky chtěla ilustrovat dětské knížky. Školní poradce jí ale řekl: „To nemůžeš. Buď praktická. Dokonči si vzdělání a jdi učit.“ Mary začala pracovat v obchodě s uměním. Naučila se všechno, co potřebovala vědět o podnikání, a seznámila se s umělci, kteří se živili prací, kterou měli rádi. Posílená podporou svých rodičů si řekla: „Já se můžu stát výtvarnicí! Pokud si to dokážu představit, můžu toho dosáhnout.“ Díky tomu, že nedovolila, aby ji překážky zastavily na cestě k úspěchu, stala se celonárodně uznávanou umělkyní a založila vlastní časopis.
Proust řekl: „Skutečná cesta k objevům nespočívá v hledání nových krajin, ale v tom, že se díváme novýma očima.“ Nauč se přemýšlet nad svá ohraničení a pamatuj si, že inspirace přichází s potem! Buď připraven na problémy a nedovol jim, aby oslabily tvé odhodlání. Když čtyři muži kvůli návalu lidí nemohli dostat svého ochrnutého přítele k Ježíši, čteme, že: „… odkryli střechu … prorazili otvor a spustili dolů nosítka, na kterých ochrnutý ležel“ (Marek 2:4). Ježíš uviděl víru v akci a odměnil ji uzdravením toho muže. Jestliže dáš svým modlitbám nohy a vytrváš, můžeš najít cestu téměř k čemukoliv.
Rebecca Barlowová Jordanová řekla: „Opravdová kreativita se nezastaví ve stadiu inspirace. Mnozí rádoby umělci se snažili, ale selhali, protože nedokázali překonat překážky. Skutečný umělec už ve víře vidí hotový obraz. Všichni jsme umělci a Bůh má pro nás připravenou práci. Povzbuzuje nás, abychom si užívali plody své práce. Opravdové požehnání však nepřichází z pouhého vědomí, že jsme zvítězili. Projevuje se, když kreativita potvrzuje svůj božský původ a přináší Bohu slávu.“