„Psanému Božímu slovu se … nic nevyrovná.“ 2. Timoteovi 3:16, přel. z angl.

Pavel napsal Timoteovi: „Podvodníci bez skrupulí budou dál a dál zneužívat víry. Klamou se stejně jako lidé, kteří sešli z cesty. Pokud působí na veřejnosti, může všechno jít jen k horšímu. Nenech se tím ale vyvést z konceptu. Drž se toho, čemu ses naučil a čemu jsi uvěřil, buď si jistý, že jsi měl poctivé učitele – vždyť jsi sál svaté Písmo s mateřským mlékem! Psanému Božímu slovu se v tom, jak ti ukazuje cestu ke spáse skrze víru v Krista Ježíše, nic nevyrovná. Každá část Písma je vdechnutá Bohem a je tak i onak užitečná – ukazuje nám pravdu, usvědčuje nás ze vzpoury, napravuje naše chyby a cvičí nás v životě podle Boží vůle. Slovo nás utváří do celistvé podoby pro úkoly, které pro nás Bůh má“ (2. Timoteovi 3:13-17, přel. z angl.).
Tady jsou důvody, proč bys měl číst Bibli:
1) Abys nesešel z cesty. Bůh ti prostřednictvím druhého člověka ani tvých vlastních myšlenek nikdy neřekne nic, co by neodpovídalo tomu, co jasně zjevil ve svém Slovu. Proto potřebuješ znát Písmo.
2) Abys věděl, že jsi skutečně spasený. Apoštol Jan napsal: „Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život“ (1. Janova 5:13).
3) Abys rozpoznal své povolání a vyzbrojil se. Pavel napsal: „Slovo nás utváří do celistvé podoby pro úkoly, které pro nás Bůh má“ (2. Timoteovi 3:17, přel. z angl.).
Bible je tvou příručkou pro křesťanský život, proto ji čti každý den!