„… splněná touha je stromem života.“ Přísloví 13:12

V několika následujících dnech se podíváme na některé naše nejběžnější touhy.
Hmotná touha. Lydie byla obchodnice, která prodávala purpur (viz Skutky 16:14). Byla jednou z prvních, kdo se po Pavlově kázání obrátili ke křesťanství. Dovedeš si představit, co musí žena podnikatelka překonat, aby obstála v takové muži ovládané společnosti? Ona byla natolik úspěšná, že měla vlastní dům, a ten byl dostatečně prostorný, aby se mohl stát místem pro setkávání první církve v dějinách Evropy. Ze všech církevních staveb, které byly v průběhu staletí vybudovány – Notre Dame, Westminsterské opatství či Sixtinská kaple – byla první církev právě v domě této obchodnice.
Pokud touha vydělávat peníze zadusí tvou štědrost nebo způsobuje, že žiješ v dluzích či v trvalé nespokojenosti, je načase, abys přehodnotil své jednání. Vydělávat peníze, vytvářet kvalitní produkty a dávat lidem práci jsou ovšem věci, které oslavují Boha. „… on ti dává moc získat majetek…“ (5. Mojžíšova 8:18, ČSP). Přemýšlel jsi někdy, proč se rád šťouráš ve strojích nebo pracuješ rukama? Je to proto, že jsi byl stvořen k obrazu tvořivého Boha, který vyprojektoval tento neuvěřitelný kosmický mechanismus se silami a energií tak transcendentně ohromujícími, že jsou lidé ochotni věnovat celou skvělou vědeckou kariéru na to, aby pochopili alespoň nepatrnou část z toho.
Ať už jsi orientovaný technicky nebo vědecky, jedná se o věc duchovní – a to se počítá! Bible říká: „Hospodin … přeje pokoj svému služebníku“ (Žalm 35:27). Pokud toužíš po úspěchu v hmotné oblasti kvůli tomu, abys oslavoval Boha a žehnal druhým, Bůh ti pomůže uspět.