„… dá ti vše, oč požádá tvé srdce.“ Žalm 37:4

Touha něčeho dosáhnout. První věc, kterou řekl Bůh Adamovi, byla: „Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte…“ (1. Mojžíšova 1:28). Důvod, proč máš tak silnou touhu něčeho v životě dosáhnout, je ten, že tě k tomu Bůh stvořil. Jen málo lidí mělo větší motivaci dosáhnout úspěchu než Pavel: „… já nepřikládám svému životu žádnou jinou cenu, než abych dokončil svůj běh a splnil úkol, který jsem dostal od Pána Ježíše…“ (Skutky 20:24). Bůh Pavlovi touhu dosáhnout cíle nevzal. Naopak ji využil k tomu, aby Pavel mohl naplnit jeho vůli.
Silná touha po kariéře doprovázená touhou učit se a dosáhnout cíle – to mohou být dobré věci, pokud nevedou k workoholismu, ke stavu, kdy začneš uctívat samotnou práci, zanedbávat modlitbu a manipulovat jinými lidmi. Když k něčemu takovému dojde, musíš přehodnotit svou motivaci. Jestli tomu tak ale není, a ty zjišťuješ, že rosteš v Bohu a uvnitř tebe hoří oheň touhy něčeho dosáhnout, pak jdi a dosáhni toho. Trénuj se v moci! Využívej svých schopností a dělej dobré věci pro druhé. Tehdy bez ohledu na to, zda se účastníš pracovní schůzky, podílíš se na práci týmu nebo formuluješ myšlenky, budeš vědět, že je to něco více než jen ty. Zatímco budeš rozvíjet schopnost navazovat vztahy, které ti umožní spojit se s klienty a spolupracovníky, budeš se moci za ně zároveň modlit a žehnat jim. Když prožíváš radost ze svých úspěchů, tvůj život se líbí Bohu.
Na závěr jedna rada: Nezapomeň se čas od času zastavit a poděkovat Bohu, že máš možnost dělat to, co děláš rád!