„… (problémy) nám pomohou rozvinout vytrvalost … sílu … naději.“        Římanům 5:3-4, přel. z angl.

Plavec Michael Phelps získal v roce 2008 na olympijských hrách v Pekingu pro svou zemi zlato a přivezl domů historicky rekordní počet osmi medailí. Není to ale jen počet medailí, co si pamatujeme. Je to i jeho nezdolný duch, který se projevil, když se v kategorii dvě stě metrů motýlek situace obrátila drastickým způsobem proti němu. Ve chvíli, kdy se dotkl okraje bazénu a vyhrál závod, nikdo netušil, co musel podstoupit, aby to dokázal. Když si Michael sundal ochranné brýle, celý svět nevěřícně sledoval, jak se z nich vylila voda. On těch dvě stě metrů odplaval téměř slepý, což je černá můra všech plavců. Počítal si tempa, zoufale vyhlížel jakékoliv značky na dně bazénu, až se nakonec dotkl cílové stěny jako olympijský vítěz v každém slova smyslu! Phelps svou frustraci využil ke zvýšení výdrže a odhodlání zvítězit.
Pavel napsal: „Můžeme se radovat i tehdy, když se dostaneme do problémů a zkoušek, protože víme … že nám pomohou rozvinout vytrvalost. A vytrvalost rozvíjí sílu charakteru, a charakter v nás posiluje pevnou naději … A tato naděje nás nepovede do zklamání…“ (Římanům 5:3-5, přel. z angl.). Jakou škálu úžasných dobrodiní nám Bůh poskytuje, když se potýkáme s problémy! Vytrvalost: závazek, že můžeš čerpat z Boží milosti a postupovat kupředu bez ohledu na okolnosti. Silný charakter: vnitřní sílu ducha, založenou na osobní integritě. Pevnou naději: hluboké přesvědčení, že to, co je třeba, nakonec dokážeme. A jako korunu toho všeho máme záruku úspěchu v misii pro Boha, neboť naděje nezklame (viz Římanům 5:5).
Jestli nevidíš jasně do budoucnosti, natáhni ruku – cílová páska je přímo před tebou!