„Nenaplněná naděje působí srdci bolest.“ Přísloví 13:12, přel. z angl.

Deprese může způsobit, že nad svým životem zlomíš hůl. Když už Mojžíšovi práce přerůstala přes hlavu, řekl Bohu: „… raději mě zabij … abych se nemusel dívat na svoje trápení“ (4. Mojžíšova 11:15). Elijáš prosil Boha, aby jej zbavil života, protože byl přesvědčen, že Jezábel splní své hrozby a zabije ho. Děj knihy Jób se prý odehrává v období pouhých devíti měsíců, avšak ztráty byly pro Jóba tak zničující, že řekl: „Život mě omrzel…“ (Jób 10:1). Šalomoun řekl: „Nenaplněná naděje působí srdci bolest“ (Přísloví 13:12, přel. z angl.).
Místo abychom se přeli o otázce, zda se křesťan, který spáchá sebevraždu, dostane do nebe, měli bychom prosit Boha o moudrost, abychom dokázali poznat, když se nám drahý člověk dostane do takové beznaděje a citové sklíčenosti, že už nedokáže vydržet další den. Co to bývá za lidi? Mladí, kteří sebepoškozováním křičí o pomoc. Váleční veteráni trpící posttraumatickou stresovou poruchou, kteří nejsou schopni uniknout démonům války a nejsou schopni je vyhnat. Oběti pohlavního zneužívání, které se přejídáním, pitím a drogami řítí do náruče smrti. Dobří lidé, kteří bojují se sexuálními problémy a bojí se o tom mluvit. Padesát osm miliónů Američanů denně bojuje s depresí. Někteří z nich nocují v honosných sídlech, jiní přespávají pod mosty.
Jsou mezi nimi i křesťané s myšlenkami na sebevraždu, kteří se děsí, že je někdo nařkne ze slabosti a nedostatku víry. Odbýt takové lidi rychlým citátem z Písma, krátce se pomodlit a poslat je pryč se slovy „Bůh ti požehnej“ je jako předhodit je vlkům. Ježíš řekl: „… posílám vás“ (Jan 20:21), protože máte Slovo, Ducha i moc, abyste jim pomohli.