„On dává zemdlenému sílu…“ Izajáš 40:29

Říkáváme slova jako „naděje umírá poslední“, nebo „dokud žiji, doufám“, protože věříme, že se vše v dobré obrátí. Když to ale vypadá, že se naděje ztrácí nebo je nám upírána, může to u některých mentálně nebo emocionálně trpících lidí vést k hledání východiska na vlastní pěst.
Je sebevražda špatná? Ano. Je špatná, protože vyřazuje ze hry Boha. Když si vezmeš život, Bůh už pro tebe nemůže nic udělat. Je špatná, protože po sobě zanechává odkaz nevyřešené bolesti, která bude žít v srdcích tvých blízkých. Po celé generace křesťanští vůdcové diskutují a nemohou se shodnout nad otázkou sebevraždy. Všichni však vě?? slov?mří slovům Písma: „Obavy lidské srdce tíží…“ (Přísloví 12:25). Deprese, která se neřeší, může skončit sebezničením. Nemusí to být zrovna kulka nebo předávkování drogami. Může to být i rozhodnutí přestat jíst nebo se začít přejídat. Nebo člověk přestane vyhledávat pomoc, protože ta, které se mu dostalo, nefungovala. Konečný výsledek je vždycky stejný. Podle odhadu jedné národní organizace pro mentální zdraví je nebezpečí propuknutí deprese dvakrát vyšší u žen než u mužů. Lidé v rodinách s nízkými příjmy se údajně méně často s touto poruchou léčí, protože si to nemohou dovolit.
Má na to nějakou odpověď Bible? Ano: „On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému. Mladíci jsou zemdlení a unavení, jinoši se potácejí, klopýtají. Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly…“ (Izajáš 40:29-31).