„Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci (za tu výsadu).“    Koloským 3:17

Pokud jde o službu Bohu a druhým lidem, zaměř se na to, abys byl věrný, místo toho, aby ses snažil být nějak důležitý a význačný. Z Bible vyplývá, že povýšení přichází od Boha: „… jenom Bůh je soudce: jednoho poníží, druhého povýší“ (Žalm 75:8). Proto se nesnaž povýšit se sám. Máloco v životě je horší, než zastávat pozici, do níž jsi nebyl povolán a nejsi vybaven pro její vykonávání.
Josh McDowell, který mluvil k miliónům univerzitních studentů po celém světě a napsal desítky knih, započal svou celoživotní službu Bohu skromným způsobem. Jeho prvním úkolem v ústředí misijní organizace Campus Crusade for Christ bylo mýt podlahu u hlavního vchodu. Nescházel se s vedoucími misie; jeho prací bylo čistit špínu z jejich bot. Jeho vstup do služby byl stejný jako u starozákonního chlapce, který nosil stanové kolíky, když se stánek setkávání stěhoval z místa na místo. To nebylo zrovna nějaké významné postavení! Bez správného úhlu pohledu nebo motivace ke službě se snadno naježíme, když dostaneme úkol, který nám připadá být pod naši úroveň.
Jak si tedy zachovat motivaci pro službu Bohu? Tím, že si připomínáme zaslíbení, že jednou budeme sklízet, co jsme zasévali (viz Galatským 6:7). Bůh zaslíbil, že na Kristově soudném stolci naši věrnou službu odmění. Pokud tě tedy povolal, abys mu sloužil tím, že budeš sloužit jiným, soustřeď se na to, abys zachoval věrnost, a nepovyšuj se. Žij podle slova Písma: „Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci (za tu výsadu)“ (Koloským 3:17).