„Hospodin činí krok muže pevným…“ Žalm 37:23

Chceš-li v životě uspět, potřebuješ k tomu tyto čtyři věci:
1) Morálku. Jak velký kompromis jsi ochoten udělat, aby ses dostal tam, kam chceš? Nemůžeš se snažit dosáhnout cíle za každou cenu, musíš mít hranice. Ano, všichni jsme někdy porušili pravidla, ale díky Bohu, že jsme nějaká pravidla měli. Díky tomu jsme byli schopni se znovu zařadit, protože někdo před námi již vyznačil „správnou“ cestu. Zdá se, že o morální cestě dnes lidé nevědí, nebo je příliš nezajímá.
2) Metody. Cíl bez plánu je jako cesta nikam. Nejprve cíl, pak plán, a potom prováděcí kroky. Aplikace tohoto jednoduchého třífázového vzorce ti pomůže pochopit, že do úspěchu nemůžeš prostě jen tak skočit. Existují metody, které musíš uplatňovat a dodržovat!
3) Prostředky. Když ti Bůh dává vizi, dává ti pro ni také prostředky. Když se tak nestane, máš buď špatné načasování, nebo se tvoje falešná představa minula s tím, co pro tebe Bůh měl. Boží prostředky mohou přicházet jako nápad, který najednou dostaneš, nebo myšlenka, která se ti neodbytně usadí v mysli a postupem času sílí. Mezi jeho prostředky patří i pomoc druhých lidí, takže choď v lásce, kamkoliv jdeš.
4) Management. Ježíš řekl: „Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává…“ (Lukáš 12:48). Někteří lidé v okamžiku, kdy jim Bůh něco dá, jednají, jako že „tím to skončilo“. Ne, to je teprve začátek. Hádej, kdo bude tvou největší manažerskou výzvou? Ty sám! Proto žalmista napsal: „Pokud činíš to, co Pán chce, bude se ujišťovat, že každý krok, který přijmeš, je zabezpečený“ (Žalm 37:23, přel. z angl.).