„… a na této skále zbuduji svou církev…“ Matouš 16:18

Křesťanská církev je dvakrát větší než její nejbližší protivník. Její možnosti jsou tudíž ohromné.
Představ si, že se dnes ve tvém městě se objeví skupina misionářů a bude říkat, že ten obyčejný tesař, kterého tenkrát zabili, byl údajně zase vzkříšen. Navíc to nebyl nikdo jiný než stvořitel vesmíru. Co by sis o tom myslel?
Přesně tak postupovali apoštolové v pohanské římské říši, ba co víc, oni napomohli jejímu pádu. Přes strašlivé pronásledování se křesťanství stále více rozmáhalo. S úspěchem se nesetkaly ani pokusy císaře Juliana Apostaty omezit vliv křesťanství a obnovit pohanské kulty. Když byl Julianův útok proti křesťanství nejintenzivnější, kdosi ze stoupenců bývalých pohanských pořádků se zeptal jednoho křesťana: „Co teď dělá ten tvůj tesařův syn?“ Křesťan pohotově odpověděl: „Připravuje rakev pro vašeho císaře!“ Zanedlouho poté byl Julianus smrtelně zraněn v bitvě. Když padl k zemi, nabral hrst písku smíšeného se svou krví, vyhodil ji do vzduchu a prohlásil: „Zvítězil jsi, ó Galilejský.“
Ne, církev není dokonalá, a to je důvod, proč v ní jsou lidé jako ty a já vítáni! Nicméně existuje mnoho dobrých důvodů, proč církev Ježíše Krista i nadále vítězí. Je to nemocnice pro zraněné, rodina pro osamělé a škola pro ty, kdo se učí principům učednictví. A nakonec, až se všechno dočasné promění žárem v dým, církev bude jediná věc, která zůstane stát (viz 2. Petrova 3:10-12). Vydej svůj život Ježíši Kristu a připoj se k jeho vítězné církvi!