„… abyste všichni byli svorni a … dosáhli plné jednoty smýšlení i přesvědčení.“        1. Korintským 1:10

Jedna legenda vypráví o hejnu křepelek. Ptáci by si spokojeně žili, nebýt jejich nepřítele, lovce křepelek. Ten napodoboval jejich volání, a když se slétly, hodil na ně síť, nasázel je do klece a odnesl na trh. Nakonec jedna stará moudrá křepelka řekla: „Bratři a sestry, mám plán. Až přes nás lovec vrhne svou síť, musíme všichni protáhnout hlavy jejími oky a začít mávat křídly. Takovým způsobem dokážeme síť zvednout a odletět s ní.“ Všichni ptáci souhlasili a na druhý den to přesně tak udělali a úspěšně unikli. Když se po návratu domů manželka lovce ptala, kde má křepelky pro trh, odpověděl: „Když všechny táhly za jeden provaz, nebylo možné je zastavit!“
Apoštol Pavel napsal korintské církvi: „Dověděl jsem se totiž o vás z domu Chloé, bratří, že jsou mezi vámi spory“ (1. Korintským 1:11). Proto je nabádal: „Prosím vás, bratří … abyste všichni byli svorni a neměli mezi sebou roztržky, nýbrž abyste dosáhli plné jednoty smýšlení i přesvědčení“ (1. Korintským 1:10).
Úspěch v jakémkoliv riskantním podniku vyžaduje nechat zemřít své ego i vlastní zájmy. Takže když se stane chyba, nedopusť vzájemné obviňování. Odpusť a nedovol, aby se urážka přeměnila v hořkost. Oceňuj v týmu silné stránky druhých a nabídni pomoc tam, kde vnímáš slabiny. Buď svědomitý a spolehlivý a zůstaň nasměrovaný k vyššímu cíli. Když se naučíme pracovat společně, nic nás nezastaví!