„A velký zástup mu rád naslouchal.“ Marek 12:37, ČSP

V Bibli je na jednom místě o Ježíši řečeno: „A velký zástup mu rád naslouchal“ (Marek 12:37, ČSP). Proč? Protože jeho slova byla podložena těmito třemi důležitými věcmi: jeho charakterem, chováním a zájmem o druhé. Stručně řečeno, Ježíš si získal právo mluvit. Rozumíš tomu? Abys přiměl lidi naslouchat, potřebuješ jedno: jejich zájem. Když to, co říkáš, opravdu někomu pomáhá, získáš si je.
Benjamin Franklin, jeden z nejobdivovanějších lidí americké historie, známý svým „selským rozumem“, měl pozoruhodnou kariéru. Zajímavé je, že měl poměrně malé vzdělání. Ačkoliv chodil do školy jen dva roky, byl vysoce respektován pro své znalosti a skutečný zájem. Jako vášnivý čtenář a intelektuálně zvídavý člověk se stal odborníkem na pozoruhodné množství oblastí – tisk a vydavatelství, politiku, občanský aktivismus, vědu a diplomacii. Byl nápaditý a vynalézavý. Během boje za nezávislost získal podporu Francie, založil v Americe první veřejnou knihovnu, stal se prvním prezidentem Americké filozofické společnosti a stál u zrodu Deklarace nezávislosti. Životopisec Walter Isaacson nazval Franklina „nejvšestrannějším Američanem své doby a nejvlivnější osobností, která usměrnila hledání typu společnosti, jíž by se Amerika mohla stát“. Když Franklin sdílel s lidmi svou moudrost, měli pocit, že jim rozumí.
To je návod i pro tebe. Když budeš milovat lidi, tvrdě pracovat, studovat, rozvíjet a sdílet své znalosti v daném oboru, lidé se tě naučí respektovat a naslouchat ti. Ale co se týká naslouchání druhých, nepočítej s tím, že budeš mít hned to, čeho se dožaduješ, ale jen to, co si zasloužíš.