„… Hospodin působí, aby se vše, k čemu přiloží ruku, dařilo…“        1. Mojžíšova 39:3, B21

Druhou vlastností, kterou potřebuješ, aby ti lidé naslouchali, je úspěšnost. Důvěryhodnost nevyplývá pouze ze samotného poznání, musíš mít i výsledky. Když lidé chtějí uspět, obracejí se většinou na ty, kdo již něčeho dosáhli. Když budeš úspěšný, vždy tě bude někdo chtít poslouchat. Pokud máš prokazatelné výsledky v oblasti, která lidi zajímá, tvůj kredit bude stoupat. Co tedy znamená být úspěšný? Mnoho různých věcí. Zde jsou jen některé z nich:
1) Návyky. Každý chce uspět, ale jen málokdo je ochotný zaplatit cenu. Svou budoucnost si sám nevolíš, můžeš si ale volit své návyky, a tvé návyky určují tvou budoucnost. Tajemství spočívá v každodenní rutině. Chceš-li uspět, musíš si vytvořit návyk v něčem, do čeho se neúspěšným lidem nechce.
2) Příležitost. Říká se, že úspěšný člověk udělá seno z trávy, která roste pod nohama druhého! Neomezuje své úsilí jen na dobu, kdy svítí slunce. Pochopil, že úspěch znamená nadšení, vizi a pot.
3) Vytrvalost. Úspěch znamená po každém pádu se znovu zvednout. Vědec a vynálezce Louis Pasteur řekl: „Dovolte, abych vám prozradil tajemství, které mě dovedlo k cíli. Má síla spočívá výhradně v mé houževnatosti.“
4) Bůh. Abraham Lincoln prohlásil: „Věřím, že Boží vůle se vždy prosadí; bez Boha je veškeré lidské úsilí marností. Bez pomoci oné božské osoby nemohu uspět; s její pomocí nemohu selhat.“ Bůh Josefovi požehnal: „… aby se vše, k čemu přiloží ruku, dařilo…“ (1. Mojžíšova 39:3, B21). A totéž chce udělat i pro tebe!