„Ale díky Bohu, který nám dává vítězství v našem Pánu Ježíši Kristu!“        1. Korintským 15:57, B21

To, co vypadá jako nezdar, je často přípravou ke zdaru! Nic to nemůže ilustrovat lépe než Velký pátek. V sobotu mezi Velkým pátkem a nedělí zmrtvýchvstání to vypadalo, že je vše ztraceno. Nikdy ale není konec, dokud Bůh neřekne, že je konec! Největší duchovní vítězství v dějinách bylo vybojováno na konci zdánlivě největší porážky. Všechno bylo ztraceno, avšak ne nadlouho. Třetí den po svém ukřižování Ježíš vystoupil z hrobu. A v tobě jako ve vykoupeném Božím dítěti dnes žije stejná síla: „Jestliže ve vás přebývá Duch toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak ten, kdo vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, obživí i vaše smrtelná těla Duchem, který ve vás přebývá“ (Římanům 8:11).
V Božím království neúspěch nikdy není konečnou stanicí. Ne, pokud věříš ve vzkříšení! Nevyhraješ každou duchovní bitvu, ale válka je rozhodně vyhraná. Vítězství bylo zpečetěno před dvěma tisíci lety, když Ježíš zlomil pečeť svého hrobu. Smrt si sama zasadila smrtelnou ránu. Pavel napsal: „Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval“ (Římanům 8:37).
Dnes jsi díky Kristu více než dobyvatel (všech těchto věcí), protože on je pro tebe vydobyl. Ano, zažiješ nezdary, ale nezapomeň na jedno: Bez ukřižování nemůže být vzkříšení. Takže když ti hrozí nezdar, nestáhni se a nevzdávej se, protože Bůh připravuje tvůj zdar.