„Nepřemítej o minulosti … buď v současnosti.“ Izajáš 43:18, přel. z angl.

Ačkoliv je pravda, že všichni selháváme, je tady něco, co stojí za uvážení: Můžeš být úspěšně neúspěšný. Jak? Tak, že se poučíš ze svých neúspěchů a získáš tak více síly a moudrosti. Když se vzdáš budoucnosti kvůli své neúspěšné minulosti, utopíš se v lítosti a beznaději. Pokud však „natrénuješ neúspěch předem“, můžeš v budoucnu zažívat úspěchy. Takže si přiznej své nedostatky, hleď se na sebe jako na očistěného Ježíšovou krví, nech ze svého nitra odplavit svá zklamání, vstaň a zkus to znovu.
Elijáš byl v jednom období života v takové depresi, že v modlitbě prosil o smrt: „Už dost, Hospodine, vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové“ (1. Královská 19:4). Později, když byl posílen Boží milostí, povstal z popela jeho deprese nový muž s novým životním posláním (viz 1. Královská 19:15-16). Petrovi bylo odpuštěno poté, co veřejně zapřel Krista. Navzdory své slabosti znovu povstal a stal se apoštolem, který byl posilou svým bratřím a pomáhal vybudovat novozákonní církev (viz Lukáš 22:31-32).
Otázka nezní, jak moc nebo jak často se ti nedaří. Otázka zní, co pro tebe může Bůh udělat, když přijmeš jeho milost, znovu povstaneš a dovolíš mu, aby tě zmocnil udělat to příště lépe. Petr je živoucím důkazem, že Bůh nás právě v okamžicích naší slabosti uchopí a začne skrze nás promlouvat a jednat způsobem, který mu přináší slávu. Bude tě Bůh napomínat? Ano, protože je dobrým rodičem, ale nezavrhne tě. Takže slovo pro tebe dnes zní: Můžeš začít znovu.