Sjednoceni v Duchu

„… vyliji svého Ducha na všechny lidi.“ Skutky 2:17, B21

Ježíš byl zván přítelem hříšníků (viz Matouš 11:19). Proč? Protože lidi nerozlišoval a nenálepkoval. Nevyhledával dobře vychované zazobance. Počítal i s nimi, ale neomezoval se na jejich společnost. Vyhledával ty, kteří byli přehlíženi a vylučováni ze společnosti, a oslovoval je Boží láskou. Možná

Problémy jsou naším výcvikem

„Naše … soužení … pracuje pro nás.“ 2. Korintským 4:17, přel. z angl.

Bez ohledu na to, co si o tom myslíš, ideální prostředí pro tvé děti není takové, kde nejsou žádné problémy a zkoušky. I když je to v tu chvíli těžké přijmout, tvé děti potřebují drobné prohry a zklamání, které se

Život v plnosti Ducha

„Neopíjejte se vínem … ale nechávejte se naplnit Duchem.“ Efezským 5:18, B21

Někdy se lidé opíjejí proto, aby zaplnili svou vnitřní prázdnotu. Jenže to nefunguje. Jak to vtipně vyjádřil jeden Ir: „Dnes večer to je šampaňské a zítra ráno skutečná bolest!“ Když Ježíš viděl, že učedníci nebudou schopni po jeho odchodu přežít, řekl:

Myšlenky pro snílky

„… měl Josef sen a … nenáviděli ho…“ 1. Mojžíšova 37:5

1) Snílci jsou ochotni dělat kompromisy. Když ti Bůh dá do srdce sen, budeš muset udělat některé kompromisy, jako například vzdát se popularity, abys mohl vyniknout, nebo se vzdát chvilkové radosti kvůli dosažení dlouhodobého cíle. Pavel tomuto principu rozuměl: „… Duch svatý

Přestaň si stěžovat na rodiče

„Poslouchej otce … a matkou nepohrdej…“ Přísloví 23:22

Být rodičem se nenaučíš na základní, střední ani vysoké škole, naučíš se to v praxi. Naděláš spousty chyb, a když se za některými z nich časem ohlédneš, zamrazí tě. Ale přesto všechno své děti miluješ a chceš pro ně jen to nejlepší. V čem je