„… neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.“ Galatským 6:9

Nedovol, aby se ti to, co nemůžeš udělat, pletlo do toho, co udělat můžeš. Boxerský manažer a trenér Cus D’Amato řekl: „Hrdina i zbabělec cítí stejný strach. Hrdina ale svého strachu využije a promítne jej do soupeře, zatímco zbabělec uteče. Je to stejný strach, ale záleží na tom, co s ním uděláš.“
Většinu negativních emocí lze proměnit v něco pozitivního, co nám pomůže posunout se v životě dál. Bojíš se chudoby? Nahraď ten strach pracovní morálkou. Máš obavy z chamtivosti? Proměň je ve velkorysost. Obáváš se odmítnutí? Vypěstuj si místo toho schopnost navazovat styky s lidmi. Máš strach z bezvýznamnosti? Přetvoř jej ve službu druhým. Jak poznamenal ekonom Roger Babson: „Když jdou věci špatným směrem, nechoď s nimi.“ Místo toho hledej nový způsob, jak to udělat. Když vezmeš to, co dříve vyvolávalo strach, a využiješ té energie k vykonání něčeho hodnotného, můžeš dát svému životu zcela opačný směr.
V životě je mnoho věcí, které nemůžeš ovlivnit, a není žádný důvod se kvůli nim znepokojovat. Spisovatel Harold Stephens řekl: „Je velký rozdíl mezi obavami a starostí. Člověk, který má obavy, vidí problém. Člověk, který má starost, problém řeší.“ Jak se můžeš stát řešitelem problémů? Tak, že se zaměříš na věci, které můžeš ovlivnit. První z nich je tvůj postoj. Pamatuj si, že to, co se ti stane, není zdaleka tak důležité jako to, co se stane v tobě. Druhou věcí je tvůj kalendář. Možná nebudeš schopen kontrolovat dnešní okolnosti, můžeš ale udělat všechno pro to, aby sis naplánoval čas, který máš. Většina z nás se obává budoucnosti, protože se na ni nepřipravuje.