„Nedělejte si tedy starost o zítřek…“ Matouš 6:34

Jak včerejšek, tak zítřek volají po naší pozornosti. Včerejšek chce, abychom hodnotili svá rozhodnutí a trápili se, jestli jsme se rozhodli dobře. To je plýtvání energií. Jak řekl prezident Harry Truman: „Jestliže jsi udělal to nejlepší, co jsi mohl udělat, pokud jsi udělal to, co jsi měl udělat, pak nemá smysl se nad tím trápit, protože to nejde změnit.“
A zítřek může způsobit, že promarníš příležitosti. Přiznejme si, že ve většině případů lidé v životě dosáhnou jiných cílů, než čekali – někteří lepších, jiní horších, ale vždycky jiných. Zaměřovat se na cíl proto nemusí nutně být dobrým nápadem. Navíc zítřek může přijít, nebo také nemusí. Neexistují žádné záruky. Ježíš řekl: „Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení“ (Matouš 6:34). Říkal to lidem, kteří si dělali starosti o základní životní potřeby jako například o jídlo nebo o oblečení. A připomněl jim: „Nemějte tedy starost o tyhle věci … Váš nebeský Otec už ví o všech vašich potřebách“ (Matouš 6:31-32, přel. z angl.).
Jediným místem, kde disponuješ nějakou mocí, je přítomnost. Udělej navzdory strachu to, co můžeš udělat tady a teď, a budeš mít uspokojení z vědomí, že děláš vše, co je ve tvých silách, abys dosáhl svého potenciálu. Když budeš plánovat příliš daleko do budoucnosti, budou tě trápit otázky „co když?“, a strach se v tobě divoce rozbují. Americký spisovatel Mark Twain vtipkoval: „Prošel jsem si v životě různými hroznými věcmi, a některé z nich se mi opravdu staly!“ Dej svou minulost i budoucnost Bohu a žij svůj život každý den – naplněný důvěrou v něho. Tak překonáš strach.