„Hospodine, vysvoboď mě od zrádných rtů, od jazyka záludného.“ Žalm 120:2

Když záměrně vytváříš falešný dojem, nazývá to Bible „… šířením klamu, bludem, podvodem, švindlem“ (Zjevení 22:15, přel. z angl.). To může znít drsně, zvlášť jestli všechno, o co ti jde, je vydělat další peníze, ušetřit něčí city, nebo se snažit lépe vypadat. Žádný člověk by to takhle přísně neposuzoval, ale Bůh ano. Pro něho je to vážné.
Ukázkovým případem jsou Ananiáš a Safira. Když se tito manželé snažili vytvořit falešný dojem o své štědrosti, padli v přítomnosti apoštolů mrtví. A výsledek? „… nikdo jiný se neodvažoval k nim přidružit…“ (Skutky 5:13). Jak dlouho bys v takové církvi vydržel? Petr řekl: „Nelhal jsi lidem, ale Bohu!“ (Skutky 5:4). To přináší zcela nový úhel pohledu, že? Jeden příběh vypráví o muži, který šel na ryby a nic nechytil. Stavil se tedy cestou domů na trhu a koupil tři ryby. Potom prodavači řekl: „Hoďte mi je – tak budu moci manželce říct, že jsem je chytil.“ Šalomoun řekl: „O pravdě hovoří můj jazyk … Všechny výroky mých úst jsou spravedlivé, není v nich nic potměšilého či falešného“ (Přísloví 8:7-8). K nejhorším lžím patří ty, jimiž lžeme sami sobě, a nakonec jim i uvěříme. A ještě něco – nejhorším lhářovým problémem je, že nemůže věřit nikomu jinému, neboť „podle sebe soudím tebe“.
Takže jestli máš problém s pravdomluvností, modli se: „Hospodine, vysvoboď mě od zrádných rtů, od jazyka záludného“ (Žalm 120:2).