Bůh přesně ví, kde jsi

„On se ke mně sklonil, slyšel mě, když o pomoc jsem volal.“ Žalm 40:2

Když na Haiti udeřilo zemětřesení, jeden humanitární pracovník byl uvězněný pod zříceným hotelem a modlil se: „Pane, v poslední době jsem s tebou nebyl v kontaktu. Teď tě ale potřebuji více než kdykoliv předtím.“Dále napsal: „Slyšel jsem zvuk. ‚Kdo

Přeškol svůj mozek

„… když se obnovuje podle obrazu svého Stvořitele.“ Koloským 3:10

Trvalá změna přichází postupně zevnitř, často dříve, než se nějak projeví vnější důkaz. Pastor Jim Penner řekl: „Můj přítel nedávno absolvoval transplantaci kyčelního kloubu. Jeho vlastní kloub byl tak opotřebovaný, že přítel kulhal a musel při chůzi používat berle. Díky zručnosti chirurga se

Přátelé v přestrojení

„Proto rád přijímám … urážky, útrapy … pro Krista.“ 2. Korintským 12:10

Když tě někdo urazí, můžeš mu oplatit kousavým protiúderem, nebo to můžeš vidět jako příležitost k růstu. David řekl: „Byl jsem pokořen a bylo mi to k dobru, naučil jsem se tvým nařízením“ (Žalm 119:71). Psycholožka Brenda Shoshannaová řekla: „Osoba, která

Stůj proti diskriminaci

„… jejich vdovy jsou oproti hebrejským kráceny na denních přídělech jídla.“        Skutky 6:1, B21

Bible říká: „V té době, když se počet učedníků stále rozrůstal, začali si ti, kdo mluvili řecky, stěžovat, že jejich vdovy jsou oproti hebrejským kráceny na denních přídělech jídla“ (Skutky 6:1, B21). Proč tomu tak bylo? Protože byly zvenčí.

Zkontroluj půdu svého srdce

„Rozsévač rozsívá slovo.“ Marek 4:14

V Ježíšově podobenství o rozsévači padlo semeno na čtyři typy půdy, které vyprodukovaly čtyři různé výsledky. „Toto jsou ti podél cesty, kde se rozsívá slovo: Když je uslyší, hned přichází satan a bere slovo do nich zaseté. A podobně ti, u nichž je zaseto na skalnatou půdu: Ti