„Boj není váš, ale Boží.“ 2. Paralipomenon 20:15

Když byli Izraelci ohroženi mocnými silami Amáleka v Refídimu, Bůh jim dal nadpřirozené vítězství. Mojžíš si uvědomil, že Bůh tu bitvu vybojoval za ně, a postavil oltář pro Jehovu-Nissi: Hospodin je má korouhev. Poslechni si jeho slova: „Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet“ (2. Mojžíšova 14:14). „Nebojte se a neděste … Boj není váš, ale Boží“ (2. Paralipomenon 20:15).
Proč máš tedy strach z porážky a snažíš se vyhrát bitvu vlastními silami? Motáš se v neplodném kruhu lítosti, předsevzetí, zápasů, porážek a sklíčenosti, což tě vede k větší lítosti. Jediný druh duchovního konfliktu, který kdy můžeš vyhrát, je ten, v němž Bůh bojuje za tebe. On neočekává, že vyhraješ bitvu. Jediné, co chce, je, aby ses bitvy vzdal a nechal ho, aby ji za tebe vyhrál on. Ptáš se, jestli to znamená, že nemáš vůbec bojovat? Tak to není, protože pro tebe platí: „Bojuj dobrý boj víry…“ (1. Timoteovi 6:12). Tvá bitva není bojem vyčerpávajícího úsilí; je to bitva víry. Možná se zeptáš: „Měl bych bojovat jako Jákob?“ Všimni si dvou věcí:
1) Jákob nevyhrál ten zápas vlastní silou. Vyhrál proto, že byl příliš slabý na to, aby v zápasu pokračoval. Pavel řekl: „Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný“ (2. Korintským 12:10).
2) Jákobovo vítězství spočívalo v jeho kapitulaci. Jsi vyčerpaný z bitvy, ve které se nacházíš? Možná jsi právě tam, kde si tě Bůh přeje mít. Nech to být a důvěřuj, že tvůj Jehova-Nissi za tebe zvítězí, protože je psáno: „Boj není váš, ale Boží“ (2. Paralipomenon 20:15).