„Vydržte a uvidíte, jak vás dnes Hospodin zachrání.“ 2. Mojžíšova 14:13

Pokračujme ještě se jménem Jehova-Nissi: Hospodin je má korouhev. Když Bůh bojuje tvé bitvy, neznamená to, že ty nejsi zapojen. Není snadné předat kontrolu Hospodinu a dovolit mu, aby bojoval tvým jménem. Můžeš mít pocit, jako bys utíkal, nebo že jsi nezodpovědný. Jsi naprogramovaný, abys myslel způsobem: „Jenom tam tak neseď, dělej něco!“ Jsi jako tonoucí, který se nemůže přestat chytat svého zachránce, čímž dělá z jeho práce téměř nemožný úkol. V podstatě se staneš nejhorší „noční můrou“ svého zachránce!
Nejtěžší částí toho nařízení: „Vydržte a uvidíte, jak vás dnes Hospodin zachrání“ (2. Mojžíšova 14:13) je vydržet. To proto, že většina lidí si čekání plete s nicneděláním. Strach říká: „Dělej něco! Cokoliv!“ Víra říká: „Stůj ve víře. Nech to na Bohu!“ To je tak daleko od nicnedělání, že už to dál nejde. To je víra na nejvyšší úrovni.
Proč potřebuješ zbroj, když nebudeš bojovat? Pavel napsal: „Oblecte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům“ (Efezským 6:11). Musíš nosit Boží zbroj, ne svou. Musíš stát, ne bojovat. „Zbraně našeho boje nejsou světské…“ (2. Korintským 10:4). Tvé lidské metody vcházejí na Boží cesty. Přirozené síly jsou proti duchovním silám nepoužitelné. Larva vážky, která žije na dně rybníka, může být dobře vyvinutou energickou larvou. Když se ale stane vážkou, její síla a schopnosti z larválního života jí nepomohou žít ve vzduchu. Dříve jsi žil úsilím, teď žiješ důvěrou a spoléháním se na Jehovu-Nissi!