„Varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi, jim na odiv…“ Matouš 6:1

Ježíš si nejhorší odsouzení nechával pro ty, kteří dělali dobré skutky proto, aby byli viděni. Zamířil světlo reflektoru, aby odhalil každou povýšenost. Samospravedlivé nazýval pokrytci, v řeckém originálu „herci“. V prvním století našeho letopočtu nosili herci masky. Takže pokrytcem je někdo, kdo si nasadí masku, falešnou tvář, a vystupuje pro potlesk druhých. Ježíš neříkal: „Nedělej dobré skutky.“ Ani neřekl: „Nedopusť, aby tvé dobré dílo bylo vidět.“ Ty musíš dělat dobré skutky a některé z nich musí být vidět, aby měly dopad. Takže aby bylo jasno – dělat dobré skutky je dobrá věc. Dělat dobré skutky kvůli tomu, abys byl viděn, ale dobrá věc není. Vlastně dělat dobré věci proto, abys byl viděn, je vážné provinění. Proč?
Pokrytci odvracejí lidi od Boha. Ve chvílích, kdy lidé hledající Boha vidí v církvi zpěváky, jak se naparují jako umělci z Las Vegas; kdy slyší kazatele, muže s uhlazenými slovy, šaty a vlasy, jak podlézá davům a vylučuje Boha; kdy se členové církve oblékají tak, aby byli dobře vidět, a dělají mnoho halasu nad svými dary a oběťmi; kdy lidé vcházejí do církve, aby uviděli Boha, ale nemohou ho vidět kvůli církvi; nemysli si ani na chvíli, že Bůh nezareaguje.
Ježíš mluvil o této problematice jasně: „Varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi, jim na odiv; jinak nemáte odměnu u svého Otce v nebesích“ (Matouš 6:1). Dbej na to, aby byl vidět Bůh – ne ty.