„Každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí.“ Jakub 1:14

Jakub napsal: „Kdo prochází zkouškou, ať neříká, že ho pokouší Pán. Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší. Každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí. Žádostivost pak počne a porodí hřích, a dokonaný hřích plodí smrt. Neklamte sami sebe, milovaní bratří!“ (Jakub 1:13-16). Když budeš stále hřešit a zneuctívat své hodnoty, můžeš se dostat do bodu, v němž je těžké pohodlně žít ve své vlastní kůži. Jakýkoliv nadměrný apetit se rychle může stát závislostí. To, co jsi včera chtěl, dneska potřebuješ. Než si to uvědomíš, oddáš se tomu, co ovládá tvůj život, protože je to jediný způsob, jak můžeš najít dočasný únik. Zastav se a ptej se:
1) „A co smysl mého života?“ Co ten člověk, kterým tě Bůh povolal být? Pohled na radost druhých je neustálou připomínkou radosti, kterou jsi ztratil, a toho, co ti chybí.
2) „Co se stane, když můj život nebo mou rodinu zasáhnou problémy?“ V takových chvílích přemýšlíš: „Děje se to kvůli mně?“ Tisíce hlasů ti mohou říkat, že to není tvá chyba, ale hluboko uvnitř si nikdy jistý nebudeš. Jediný způsob, jak najít skutečný pokoj, je narovnat svůj vztah s Bohem. A to je možné.
Zde je jeho nabídka: „Dotazujte se na Hospodina, dokud je možno ho najít, volejte ho, dokud je blízko. Svévolník ať opustí svou cestu, muž propadlý ničemnostem svoje úmysly; nechť se vrátí k Hospodinu, slituje se nad ním, k Bohu našemu, vždyť odpouštím mnoho“ (Izajáš 55:6-7).